Info

email:mail@ohlijf.nl
tel:06-47976596
KVK:66403774
Rek.nr.NL41 TRIO0198435207

Tarief

Rob: tabel met tafrieven

Vergoedingen

Voetreflextherapeut Ingeborg van Duin is HBO geaccrediteerd bij beroepsvereniging VRNT en bij het RBCZ. Deze registraties maken het mogelijk dat de voetreflex behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed wordt door de zorgverzekeraars, op www.vnrt.nl/clienten/vergoedingen/. Omdat de vergoedingen uit het aanvullende pakket worden voldaan wordt uw eigen risico niet aangesproken. Op deze behandelingen is geen BTW verschuldigd.

Betaalwijze: op rekening of via digitale betaling na ieder consult.

Afspraken

Behandeling en/of consult op afspraak is mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Je kunt bij Ohlijf terecht voor individuele yoga(therapie) sessies, een ontspannende voetmassage of een traject voetreflextherapie van minimaal 3 sessies. Wanneer je besluit om in een traject voetreflextherapie of Yoga als therapie te gaan dan wordt er een intake en soms ook een analysemassage afgenomen. De intake bestaat uit het invullen van een anamneseformulier en een kort vraaggesprek om de klacht en hulpvraag in kaart te brengen. Daarnaast wordt er ook nog behandeld. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de intake.

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met/signaleren van onvrede over de zorg die geleverd wordt. Elke VNRT therapeut is op grond van de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn/haar clienten. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de VNRT of via deze link http://www.wkkgz

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Bij een behandeltraject zal ik vragen om een handtekening om alle overeengekomen afspraken vast te leggen.

Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren verzet of geannuleerd worden. Daarna zijn de afgesproken kosten verschuldigd.

De yoga- (en meditatie) rittenkaart is 14 weken/lesmogelijkheden geldig, daarna vervalt deze.

Yogalessen

Op dinsdagavond Yin/Yang les van 19.30 t0t 20.45 en/of van 21.00 tot 22.15

Op vrijdagochtend, samen met mijn man Zeger, een yoga-meditatieles van 9.45 tot 11.15.

Met je rittenkaart kun je van alle lessen gebruik maken.

Boeken

Als je je wilt opgeven voor een les of liever eerst meer informatie krijgt bel dan met Ingeborg: 06-47976596 of mail naar mail@ohlijf.nl. Om een les te boeken kun je ook onderstaand contact formulier gebruiken.